Fotoutfordring

Nedenfor er det en liste med hundre forskjellige punkter. Prosjektet går ut på å ta et bilde for hvert punkt. Poenget med det er å bli bedre til å se mulige motiv og også å lære seg mer om kameraet og hvordan det fungerer. Det gjelder også å være ganske kreativ ettersom en del av punktene er ting det veldig ofte blir tatt bilder av, så da er det om å gjøre å ikke være tradisjonell. Inspirasjonen til denne utfordringen har jeg hentet fra denne flinke jenta, ta en titt innom og se hennes fantastiske bilder :)

Jeg kommer til å stryke ut de punktene jeg har klart etterhvert, og jeg skal selvsagt poste bildene på bloggen. Når et punkt er strøket ut, er det bare å trykke på ordet så hopper det rett til innlegget med bildet i! Hvis det er noen ord dere ikke skjønner, så bare spør!

In this challenge, you have to take a photo based on each of these bullet points, so at the end of the challenge, you’ll have to 100 different pictures. The goal is to get better at seeing possible motives and also to get to know your camera better. Can't wait to start!1. Your favourite food
35. Peace
69. Streetlight
2. Red flower
36. Sunbeams
70. Magic
37. Spider’s web
71. Heart
4. Yellow flower
38. Frost
72. Reflection
5. White flower
39. Dew
73. Bicycle
6. A shoe story
40. Bubblegum
74. Mirror
7. Your livingroom
41. Domino bricks
75. Eye
8. Butterfly
42. Ice cream
76. Night
9. Bubbles
43. Your favourite book
77. Day
10. Buttons
44. Bridge
78. Bird
11. Drink
45. Music
79. Berry
12. Cherries
46. Treasure
80. Onboard a boat
13. Furry
81. Landscape
48. Princess
82. Party
15. Window
49. Shadow
83. Tea time
50. Smoke
84. Balloon
17. Instrument
51. Greed
85. Sport
18. Storm
52. Mask
86. Spy
19. Shell
53. Key
87. Glasses
20. Insect
54. Your house
88. Lightning
21. Your favourite place
55. Pyramid
89. Mushroom
22. Tree
56. Travelling
90. Snowglobe
23. Dancing
57. Sharp
91. Monochrome
24. River
58. Moss
92. Garden
25. Coffee
59. Stranger
93. Speed
26. Rainbow
60. Library
94. Clouds
27. Your hobby
61. Fruit
95. Moon
28. Angry
62. Blur
96. Wonderland
29. Sad
63. Path
97. Hair
30. Earth
64. Romantic
98. Candle
31. Wind
65. Hat
99. Bottle
32. Fire
100. Temptation
33. Water
67. Ghost

34. Ladybird
68. HandbagWish me luck! :)